1999 Girls
A1 - SFWPC B1 - Captical WPC
A2 - Riptides B2 - Raiders
A3 - Royhil Seals B3 - Hialeah
A4 - NIPC Black B4 - NIPC Green
A5 - West Suburban WPC B5 - SEZ

1999 Boys
A1 - SFWPC B1 - Encantada A C1 - Royhil Seals D1 - Mantas Bahamas
A2 - SLAP B2 - Hialeah C2 - Raiders D2 - Orlando Thunder
A3 - Regatas B3 - Navy C3 - Commerce D3 - Riptides
A4 - Zilla Texas B4 - Miami Beach C4 - Whitecaps D4 - Encantada B

2002 Boys
A1 - SFWPC B1 - Mantas Bahamas
A2 - Captial WPC B2 - Loyola
A3 - Marlins B3 - Royhil Seals
A4 - Navy A B4 - Navy B
A5 - Scots B5 - Riptides

2004 COED
A1 - Royhil Seals B1 - Mantas Bahamas C1 - YCF D1 - SFWPC
A2 - Capital WPC B2 - Riptides C2 - Loyola D2 - Navy
A3 - Raiders B3 - Marlins A C3 - Whitecaps D3 - Marlins B